Privatlivspolitik

1            Introduktion

1.1              Denne privatlivspolitik beskriver hvordan Nordisk Film Distribution behandler personoplysninger om dig, og hvordan du kan udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen (herefter ”GDPR”). Privatlivspolitikken gælder for alle personer, der besøger vores hjemmeside på www.danskfilmskat.dk eller bruger vores streamingtjeneste.  

 

2            Dataansvarlig

2.1              Nordisk Film Distribution A/S, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR-nr. 13513074, er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 

3            Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1              Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a)     at levere vores streamingstjeneste og ydelser, herunder Dansk Filmskat, som du har bestilt;

(b)     for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(c)     at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have, tilrettelægge interne support-processer og opbevare dokumentation herpå;

(d)     for at give dig oplysninger om vores streamingtjeneste og indhold, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

(e)     for at informere dig om filmnyheder på streamingtjenesten, redaktionelt indhold, særlige tilbud og konkurrencer;

(f)      for at levere og forbedre vores hjemmeside og streamingtjeneste samt for at segmentere dine interesser og målrette vores kommunikation og ydelser til dig;

(g)     for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Dansk Filmskat måtte have.

3.2              Vores retsgrundlag for behandling er følgende:

(a)     Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1(a)-(b), jf. GDPR, artikel 6(1)(b).

(b)     Behandlingen er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i punkt 3.1(d)-(f), jf. GDPR, artikel 6(1)(f). De legitime interesser for 3.1(c)-(f) er at segmentere og målrette vores kommunikation og ydelser til dig, at afregne royalties til producenter, at informere dig om vores streamingtjeneste, produkter og tjenesteydelser, at kunne tilbyde dig en interessant hjemmeside og streamingtjeneste, som fungerer optimalt, at måle og dokumentere din brug af og tilfredshed med vores streamingtjeneste, at forbedre vores kundeservice og for at levere de rigtige ydelser til dig.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger efter vores legitime interesser.

(c)     Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Dansk Filmskat i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1(g), jf. GDPR, artikel 6(1)(c).

3.3              Vi behandler dine personoplysninger i følgende tidsrum:

(a)     Som led i dit abonnement, behandler vi som udgangspunkt dine personoplysninger indtil 6 måneder efter dit abonnement udløber. Efter de 6 måneder slettes dine personoplysninger, medmindre vi fortsat kan eller skal behandle personoplysningerne, f.eks. behandles transaktionshistorik samlet set i 5 år for at overholde bogføringsloven.

(b)     Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, fjernes dine personoplysninger fra vores markedsføringslister, og vi sletter de personoplysninger, der kun behandles på baggrund af samtykket.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod eller tilbagekalde dit samtykke til markedsføring. Dette kan gøres enten ved at følge linket i nyhedsbrevet, ved at opdatere dine oplysninger under ”min konto” eller ved at kontakte kundeservice.

(c)     Vi opbevarer som udgangspunkt dine anmodninger og vores besvarelser, inklusive eventuel understøttende dokumentation, i 3 år fra datoen for vores sidste og endelige kommunikation med dig.

(d)     Vores behandling af cookies er yderligere beskrevet i vores cookiepolitik. Du kan læse vores cookiepolitik ved at klikke på cookie-ikonet nederst til venstre på siden.

 

4            Kategorier af personoplysninger

4.1              Vi behandler en række personoplysninger om dig, herunder navnlig følgende:

(a)     Kontaktoplysninger såsom e-mailadresse og telefonnummer.

(b)     Demografisk information såsom oplysninger om dit kundesegment og aktiviteter, herunder din interaktion med vores e-mails, visningshistorik, præferencer og interesser.

(c)     Anden information, som er relevant for kommerciel knowhow, herunder oplysninger om dine anvendte devices, studier og markedsundersøgelser.

(d)     Oplysninger der er relevante for at levere og beskytte vores streamingtjeneste og ydelser, herunder abonnementsoplysninger, oplysninger om samtykke, IP-adresse, log over aktivitet på streamingtjenesten, indikator på kundetilfredshed, oplysninger om relevant indhold baseret på dit segment, korrespondancedata fra din eventuelle kontakt med kundeservice, eventuelle telefonbeskeder du måtte have lagt til kundeservice og maskerede og pseudonymiserede oplysninger om dit betalingskort og betalingshistorik for at gennemføre og varetage dine ordrer.

(e)     Andre personoplysninger, som du frivilligt gør tilgængelige for os.

 

5            Dine rettigheder

5.1              Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2              Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet.

5.3              Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

5.4              Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med direkte markedsføring som formål.

 

6            Personoplysninger - Børn

6.1              Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet eksplicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Hvis vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

 

7            Videregivelse og overførsel af personoplysninger

7.1              Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

(a)     Koncernselskaber i Egmont-koncernen, hvor der er et lovligt behandlingsgrundlag herfor.

(b)     Samarbejdspartnere, leverandører, udbydere af indhold og professionelle rådgivere.

(c)     Myndigheder og andre retshåndhævende organer, når vi vurderer videregivelse til at være nødvendigt for at (1) overholde gældende lov, (2) udøve, etablere eller forsvare vores rettigheder og (3) beskytte dine eller andres vitale interesser, hvor du eller andre fysisk eller juridisk ikke er i stand til at give samtykke.

(d)     En potentiel køber (og dens befuldmægtigede og rådgivere) i forbindelse med ethvert køb, fusion eller erhvervelse af nogen del af vores forretning, forudsat at vi informerer køberen om, at den kun må behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

(e)     Andre modtagere med dit samtykke.

7.2              Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller en international organisation, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, og hvor der er truffet fornødne garantier ved anvendelse af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen GDPR, artikel 46(1)(c).

Du kan anmode om at få en kopi af standardbestemmelserne og yderligere information ved at skrive til kontaktoplysningerne angivet i afsnit 10.

7.3              Hvis du har tegnet dit abonnement via en samarbejdspartner eller en rabataftale, forbeholder vi os retten til at videregive personoplysninger til samarbejdspartneren for at validere dit kundeforhold hos samarbejdspartneren. Dette kan være tilfældet, hvis du for eksempel får tilgang til tjenesten via dit mobilabonnement eller TV-abonnement.

 

8            Sikring af dine personoplysninger

8.1              Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

9            Opdatering af privatlivspolitikken

9.1              Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden.

 

10          Kontaktoplysninger

10.1            Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til: privacy@danskfilmskat.dk

 

Kommentarer

Drevet af Zendesk