Privatlivspolitik

1            Introduktion

1.1              Denne Privatlivspolitik beskriver Nordisk Film Distributions online praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger og tilbud på produkter og tjenesteydelser til dig på denne hjemmeside.  

 

2            Dataansvarlig

2.1              Nordisk Film Distribution, Mosedalvej 14, 2500 Valby, CVR: 13513074 er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”). Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

 

3            Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

3.1              Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

(a)     at levere produkter og tjenesteydelser, herunder Dansk Filmskat, som du har bestilt;

(b)     at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c)     for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(d)     for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om;

(e)     for at informere dig om filmnyheder på tjenesten, redaktionelt indhold, særlige tilbud og konkurrencer;

(f)      for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

(g)     for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Dansk Filmskat måtte have.

 

3.2              Vores grundlag for behandling er:

(a)     Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c.

(b)     Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d-e.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til markedsføring. Dette kan gøres enten ved at følge linket i nyhedsbrevet, ved at opdatere dine oplysninger under ”min konto” eller ved at kontakte kundeservice.

(c)     Behandlingen er nødvendig for, at Dansk Filmskat kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 f.

(d)     Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Dansk Filmskat i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g.

 

3.3              Vi opbevarer dine personoplysninger i

(a)     6 måneder efter dit abonnement udløber. Efter de 6 måneder anonymiseres alle personoplysninger, og vi beholder transaktionshistorik i 5 år totalt af hensyn til bogføringsloven.

(b)     Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, fjernes dine personoplysninger fra vores markedsføringslister.

(c)  Vi opbevarer dine anmodninger og vores besvarelser, inklusiv eventuel understøttende dokumentation, i 3 år fra datoen for vores sidste og endelige kommunikation med dig.

 

4            Kategorier af personoplysninger der anvendes

4.1              Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger /anvender denne hjemmeside.

Vi vil også behandle og opbevare oplysninger om dit abonnement, herunder filmhistorik, registreringsdato, opsigelsesdato, abonnementstype, eventuelt tidligere abonnement, sidste aktivitetsdato, autorisationshistorik (log ind/log ud af tjenesten).

4.2              Vi behandler mere konkret følgende personoplysninger:

(a)     personhenførbare oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på hjemmesiden, inklusive oplysninger, som du giver, når du registrerer dig selv på hjemmesiden, eller begynder at bruge hjemmesiden, eller når du foretager et køb på hjemmesiden.

(b)     personhenførbare oplysninger som du har givet os, når du kommunikerer med os via telefon, email eller på anden vis.

(c)     personoplysninger, som du har givet os via sociale medier, loyaltetsprogrammer eller konkurrencer.

4.3              Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet angivet i punkt 3 ovenfor. Når formålet er opfyldt, vil vi enten anonymisere eller slette personoplysninger, som du har givet os.

 

5            Dine rettigheder

5.1              Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.

5.2              Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger.

5.3              Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

5.4              Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med direkte markedsføring som formål.

 

6            Personoplysninger - Børn

6.1              Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet eksplicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

 

7            Overførsel af personoplysniger

7.1              Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2              Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

7.3              Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.4              Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.5              Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser.

7.6              Såfremt du har tegnet dit abonnement via en samarbejdspartner eller en rabataftale, forbeholder vi os retten til at videregive personoplysninger til samarbejdspartneren for at validere dit kundeforhold hos samarbejdspartneren. Dette kan være tilfældet, hvis du for eksempel får tilgang til tjenesten via dit mobilabonnement eller TV-abonnement.

 

8            Sikring af dine personoplysninger

8.1              Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

9            Opdatering af Privatlivspolitikken

9.1              Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspoitikken.

 

10          Kontaktoplysninger

10.1            Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til: privacy@danskfilmskat.dk

Kommentarer

Drevet af Zendesk